แบรนด์ ซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย ร่วมบริจาค “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ฯ

Advertorials-featured-th | 31 มีนาคม 2022

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน การป้องกันดูแลรักษาประชาชน และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง แบรนด์ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย ในนามบริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดที่นอนเพื่อสุขภาพ ได้เข้าร่วมบริจาค “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” จัดตั้งโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ภายใต้แคมเปญ SEALY CARES Supports Your Life (ซีลี่ แคร์  ซัพพอท ยัวร์ ไลฟ์)  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564  โดยคุณเกียรติศักดิ์ สิงห์สัจจเทศ กรรมการผู้จัดการ และคุณตรุณ ปุริ ผู้บริหารระดับสูงสายการตลาด บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 350,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดีฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ถนนพระราม 6) เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เงินสมทบทุนบริจาค จากยอดขายผลิตภัณฑ์  ซีลี่ โพสเจอร์พีดิค โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี ฯ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ มอบของที่ระลึกจากมูลนิธิฯ  ให้แก่ทีมผู้บริหาร บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด เพื่อแทนคำขอบคุณในการสนับสนุนและส่งมอบกำลังใจให้กับโครงการฯ ต่อไป