Bedstead, Headboard and Box Spring

นอกเหนือจากการพัฒนาที่นอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำมาซึ่งที่นอนคุณภาพหลากหลายรุ่น ซีลี่ได้ออกแบบชุดโครงเตียง หรือหัวเตียงที่มีดีไซน์เข้ากันมาเพื่อให้สามารถปรับเข้ากับสไตล์การตกแต่งของห้องนอนของคุณได้อย่างลงตัว และได้พัฒนาฐานรองที่นอนขึ้น เพื่อเสริมการรองรับที่นอนอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยืดอายุการใช้งานของที่นอนให้ยาวนานยิ่งขึ้น

500px-sealy