ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่แบรนด์ ซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย ร่วมบริจาคสมทบทุนแก่มูลนิธิรามาธิบดี ฯ

Advertorials-featured-th | 25 เมษายน 2023

ถึงแม้ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ถูกประกาศเป็นโรคประจำถิ่น และอาจจะมองได้ว่าเป็นเรื่องปกติ แท้ที่จริงยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ทุกวัน โดยเฉพาะหลังเทศกาลหยุดยาว
ทางบริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายที่นอนและผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย ยังคงให้ความสำคัญและต้องการสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยการร่วมบริจาคเป็นปีที่ 2 กับ “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี ฯ

ภายใต้แคมเปญ SEALY CARES Supports Your Life (ซีลี่ แคร์  ซัพพอท ยัวร์ ไลฟ์)  โดยคุณเกียรติศักดิ์ สิงห์สัจจเทศ กรรมการผู้จัดการ และคุณตรุณ ปุริ ผู้บริหารระดับสูงสายการตลาด บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 450,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการดังกล่าวแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดีฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ถนนพระราม 6) เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

การจัดทำแคมเปญ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565  ถึง 30 พฤศจิกายน 2565  เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากยอดขายผลิตภัณฑ์โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เข้าร่วมบริจาคกับโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ มอบของที่ระลึกจากมูลนิธิฯ  ให้แก่ทีมผู้บริหาร บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด เพื่อแทนคำขอบคุณในการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา